* ثبت رایگان دامنه تنها در دوره خرید هاست به صورت یک ساله قابل ارائه است و فقط پسوند های مشخص شده به صورت رایگان ثبت میشود و در صورت عدم ثبت دامنه رایگان در این مرحله از ارائه آن در آینده معذور هستیم .: .ir