سرور هاي مارکتي

- سرور ها بدون دریافت کارمزد و تنها به هزینه دیتاسنتر ارائه میگردد .
- سرور ها دارای کنترل پنل دیتاسنتر در ناحیه کاربری می باشند .
- سرور های اختصاصی مارکت بدون هزینه تنظیم اولیه می باشد .
- زمان تحویل سرور ها بین 10 دقیقه تا 2 روز کاری دیتاسنتر می باشد .
- برای مانت ایزو در این دیتاسنتر نیاز به پرداخت 25 یورو می باشد لذا برای نصب ویندوز و مجازی ساز یکبار این هزینه می بایست پرداخت گردد .
- در برخی از سرور های آلمان ، برای نصب سیستم عامل esxi نیاز به تهیه کارت شبکه اضافه به قیمت 2یورو میباشد.
- ۲ یورو بابت هزینه ای پی ورژن ۴ به قیمت سرور ها افزوده شده است.
{{ formData.min_ram }} GB GB (min)
{{ formData.hdd_size_min }} GB GB (min)
{{ formData.hdd_count_min }} (min)
{{ Intl.NumberFormat().format(formData.max_price) }} تومان تومان (max)
{{ formData.min_cpu_benchmark }} (min)

SSD/NVMeآيدي سرور پردازنده رم هارد ویژگی ها قیمت
{{ server.id }} {{ server.cpu }}
(CPU-B: {{ server.cpu_benchmark }})
{{ server.description[1] }} {{ server.hdd_text }} {{ server.specials.join(" | ") }} {{ server.priceIRT }} تومان
سروری یافت نشد