ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات پیش از خرید

سوالات تا پیش از خرید را از این بخش میتوانید بپرسید

 سرور مجازی

مشکلات با سرور مجازی خود در این بخش میتوانید جویا بشوید

 سرور اختصاصی

مشکلات با سرور اختصاصی خود در این بخش میتوانید جویا بشوید

 هاستینگ

مشکلات خود را با هاست خود میتوانید از این بخش پیگیری نمایید

 دامنه

مشکلات مربوط به دامنه را از این بخش میتوانید پیگیری نمایید

 مالی

مشکلات مربوط به فاکتور و همچنین فاکتور های رسمی را میتوانید با این بخش در میان بگذارید

 بین الملل و ارزی

سوالات مربوط به اکانت های بین المللی و احراز هویت و حساب های بین المللی را در این بخش میتوانید بپرسید

 انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را به این بخش میتوانید ارسال بکنید

 مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت از این بخش ممکن است و مقداری صبوری شما لازم است تا مدیریت به تیکت شما پاسخ بدهند