سیستم لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

81,500 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم
تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد

سیستم لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

160,000 تومان
ماهانه + 1,182,500 هزینه تنظیم
تحویل لایسنس ها به صورت آنی می باشد
همراه با Softaculous رایگان