پلن رایگان

0 تومان
تعداد سرور/ سایت قابل مانیتور 1 عدد
بازه زمانی مانیتور 1 ساعت
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
(برای دریافت گزارش از طریق پیامک ، میبایست پنل پیامک را شارژ نمایید)

پلن پایه

2,000 تومان
ماهانه
تعداد سرور/ سایت قابل مانیتور 3 عدد
بازه زمانی مانیتور 30 دقیقه
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
(5 پیامک رایگان . قابل شارژ به میزان مورد نیاز)
مانیتور کردن بلک لیست دارد

پلن حرفه ای

5,000 تومان
ماهانه
تعداد سرور/ سایت قابل مانیتور 10 عدد
بازه زمانی مانیتور 10 دقیقه
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
(10 پیامک رایگان . قابل شارژ به میزان مورد نیاز)
مانیتور کردن بلک لیست دارد
قابلیت مانیتور کردن کلمه کلیدی (انگلیسی ) از یک وب سایت

پلن پیشرفته

10,000 تومان
ماهانه
تعداد سرور/ سایت قابل مانیتور 25 عدد
بازه زمانی مانیتور 2 دقیقه
قابلیت مانیتور کردن پورت سفارشی
اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
(15 پیامک رایگان . قابل شارژ به میزان مورد نیاز)
مانیتور کردن بلک لیست دارد
قابلیت مانیتور کردن کلمه کلیدی (انگلیسی ) از یک وب سایت