سرور 2048 ایران

شروع از
206,000 تومان
ماهانه
حافظه رم 2048 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 35 گیگابایت
پردازنده » 2هسته 1800 مگاهرتز
ترافیک » 60 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 3072 ایران

شروع از
255,000 تومان
ماهانه
حافظه رم 3072 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 50 گیگابایت
پردازنده » 3هسته 2000 مگاهرتز
ترافیک » 90 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 4096 ایران

شروع از
294,000 تومان
ماهانه
حافظه رم 4096 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 60 گیگابایت
پردازنده » 4هسته 2500 مگاهرتز
ترافیک » 120 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 8192 ایران

شروع از
529,500 تومان
ماهانه
حافظه رم » 8192 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 120 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته 3000 مگاهرتز
ترافیک ماهیانه » 250 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد