لایسنس پلسک

لایسنس پلسک 10 دامنه 0 موجود است
لایسنس پلسک 30 دامنه 0 موجود است
سیستم لایسنس Plesk Web Host- VPS Edition

کنترل پنل Plesk کنترل پنلی قدرتمند و معروف با ترند بسیار عالی در سال های گذشته است که به مدیر سرور اجازه می دهد برای ایجاد وب سایت های جدید، حساب های نمایندگی فروش، حساب های ایمیل و ورودی های DNS از طریق یک رابط مبتنی بر وب ( رابط کاربری ) اقدام نماید و به راحتی مدیریت تمامی بخش ها و سرویس ها را از طریق بخش های مختلف کنترل پنل مدیریت کند.
گزینه های قابل تنظیم
این قابلیت ها به شما امکانات بیشتری را در صورت نیاز می دهند . همچنین امکان تغییر در فعال بودن یا نبودن افزودنی ها نیز بعد از فعال سازی سرویس وجود خواهد داشت.

سیستم لایسنس Plesk Web Host- Dedicate Edition

کنترل پنل Plesk کنترل پنلی قدرتمند و معروف با ترند بسیار عالی در سال های گذشته است که به مدیر سرور اجازه می دهد برای ایجاد وب سایت های جدید، حساب های نمایندگی فروش، حساب های ایمیل و ورودی های DNS از طریق یک رابط مبتنی بر وب ( رابط کاربری ) اقدام نماید و به راحتی مدیریت تمامی بخش ها و سرویس ها را از طریق بخش های مختلف کنترل پنل مدیریت کند.