پلن اول سرور افسانه‌ای ایران

شروع از
870,500 تومان
ماهانه
 • رم 8GB
 • پردازنده 6هسته
 • فرکانس پردازنده 4000مگاهرتز
 • هارد 150GB SSD
 • ترافیک ماهانه 250GB
 • پورت اشتراکی 1GB
 • تعداد ماشین مجازی برروی سرور حداکثر 4ماشین
 • دیتاسنتر سروش رسانه

پلن دوم سرور افسانه‌ای ایران

شروع از
1,088,000 تومان
ماهانه
 • رم 12GB
 • پردازنده 6هسته
 • فرکانس پردازنده 5000مگاهرتز
 • هارد 180GB SSD
 • ترافیک ماهانه 280GB
 • پورت اشتراکی 1GB
 • تعداد ماشین مجازی برروی سرور حداکثر 4ماشین
 • دیتاسنتر سروش رسانه

پلن سوم سرور افسانه‌ای ایران

شروع از
1,306,000 تومان
ماهانه
 • رم 16GB
 • پردازنده 8هسته
 • فرکانس پردازنده 6000مگاهرتز
 • هارد 210GB SSD
 • ترافیک ماهانه 310GB
 • پورت اشتراکی 1GB
 • تعداد ماشین مجازی برروی سرور حداکثر 4ماشین
 • دیتاسنتر سروش رسانه

پلن چهارم سرور افسانه‌ای ایران

شروع از
1,523,500 تومان
ماهانه
 • رم 24GB
 • پردازنده 8هسته
 • فرکانس پردازنده 7000مگاهرتز
 • هارد 240GB SSD
 • ترافیک ماهانه 340GB
 • پورت اشتراکی 1GB
 • تعداد ماشین مجازی برروی سرور حداکثر 4ماشین
 • دیتاسنتر سروش رسانه