سرور افسانه‌ای ایران

پلن اول سرور افسانه‌ای ایران
 • 8GB رم
 • 6هسته پردازنده
 • 4000مگاهرتز فرکانس پردازنده
 • 150GB SSD هارد
 • 250GB ترافیک ماهانه
 • 1GB پورت اشتراکی
 • حداکثر 4ماشین تعداد ماشین مجازی برروی سرور
 • سروش رسانه دیتاسنتر
پلن دوم سرور افسانه‌ای ایران
 • 12GB رم
 • 6هسته پردازنده
 • 5000مگاهرتز فرکانس پردازنده
 • 180GB SSD هارد
 • 280GB ترافیک ماهانه
 • 1GB پورت اشتراکی
 • حداکثر 4ماشین تعداد ماشین مجازی برروی سرور
 • سروش رسانه دیتاسنتر
پلن سوم سرور افسانه‌ای ایران
 • 16GB رم
 • 8هسته پردازنده
 • 6000مگاهرتز فرکانس پردازنده
 • 210GB SSD هارد
 • 310GB ترافیک ماهانه
 • 1GB پورت اشتراکی
 • حداکثر 4ماشین تعداد ماشین مجازی برروی سرور
 • سروش رسانه دیتاسنتر
پلن چهارم سرور افسانه‌ای ایران
 • 24GB رم
 • 8هسته پردازنده
 • 7000مگاهرتز فرکانس پردازنده
 • 240GB SSD هارد
 • 340GB ترافیک ماهانه
 • 1GB پورت اشتراکی
 • حداکثر 4ماشین تعداد ماشین مجازی برروی سرور
 • سروش رسانه دیتاسنتر