سرور مدیریت شده - سرور 2048 ایران SSD

شروع از
859,000 تومان
ماهانه
رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 35 گیگابایت SSD
پردازنده » 2هسته 2.5 ~ 3.6 گیگا هرتز
ترافیک ماهیانه » 60 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی » 1 عدد

سرور مدیریت شده - سرور 4096 ایران SSD

شروع از
1,082,500 تومان
ماهانه
رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 60 گیگابایت SSD
پردازنده » 4هسته 2.5 ~ 3.6 گیگا هرتز
ترافیک ماهیانه » 120 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی » 1 عدد

سرور مدیریت شده - سرور 8192 ایران SSD

شروع از
1,388,000 تومان
ماهانه
رم » 8192 مگابایت
هارد دیسک » 120 گیگابایت SSD
پردازنده » 8هسته 3000 گیگا هرتز
ترافیک ماهیانه » 250 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی » 1 عدد

سرور مدیریت شده - سرور 2048 آلمان SSD

شروع از
1,130,500 تومان
ماهانه
رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD
پردازنده » 2 هسته و 1980 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » هتزنر

سرور مدیریت شده - سرور 4096 آلمان SSD

شروع از
1,555,000 تومان
ماهانه
رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 85 گیگابایت SSD
پردازنده » 4 هسته و 2750 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » هتزنر

سرور مدیریت شده - سرور 8192 آلمان SSD

شروع از
3,428,500 تومان
ماهانه
رم » 8200 مگابایت
هارد دیسک » 170 گیگابایت SSD
پردازنده » 8 هسته و 3080 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » هتزنر

سرور مدیریت شده - سرور 2048 فرانسه SSD

شروع از
1,130,500 تومان
ماهانه
رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD
پردازنده » 2 هسته و 1980 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » ovh

سرور مدیریت شده - سرور 4096 فرانسه SSD

شروع از
1,555,000 تومان
ماهانه
رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 85 گیگابایت SSD
پردازنده » 4 هسته و 2750 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » ovh

سرور مدیریت شده - سرور 8192 فرانسه SSD

شروع از
3,428,500 تومان
ماهانه
رم » 8200 مگابایت
هارد دیسک » 170 گیگابایت SSD
پردازنده » 8 هسته و 3080 مگاهرتز
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت
دیتا سنتر » ovh