مزایای استفاده از هاست سی پنل ایران:

• به دلیل میزبانی در ایران کاربران به سایت شما با سرعت بسیار بالاتری دسترسی خواهند داشت | • به دلیل مصرف پهنای باند داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود | • هزینه مناسب و عدم نیاز به صرف هزینه های گزاف | • انتقال رایگان وب سایت شما |

هاست اشتراکی 1 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 1 گیگابایت
پهنای باند »150 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 3 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 3 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 5 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 5 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 10 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 10 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 20 گیگابایت ایران

مقدار فضا » 20 گیگابایت
پهنای باند »نامحدود
ساب دامین » نامحدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود