هاست 1 گیگابایت ویندوز

شروع از
45,000 تومان
ماهانه
فضای میزبانی » 1 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 3 گیگابایت ویندوز

شروع از
60,000 تومان
ماهانه
فضای میزبانی »3 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 5 گیگابایت ویندوز

شروع از
85,000 تومان
ماهانه
فضای میزبانی » 5 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 10 گیگابایت ویندوز

شروع از
100,000 تومان
ماهانه
فضای میزبانی » 10 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 20 گیگابایت ویندوز

شروع از
180,000 تومان
ماهانه
فضای میزبانی » 20 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022