ویژگی های هاست ویندوز خارج :

• پیشنهاد ما جهت راه اندازی سایت های شخصی برنامه نویسی شده با زبان های مایکروسافت و PHP | • سیستم عامل ویندوز سرور 2012 تکنولوژی | • انتقال از سایر شرکت ها رایگان |

هاست 1 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 1 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 3 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی »3 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 5 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 5 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 10 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 10 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022

هاست 20 گیگابایت ویندوز

فضای میزبانی » 20 گیگابایت
پهنای باند » نامحدود
امکانات » نامحدود
نوع هارد » SSD
کنترل پنل » پلسک
اس کیو ال سرور » 2012 & 2014 & 2016 & 2017 & 2019 & 2022