سرورمجازی ترکیه

سرور 2048 ترکیه

حافظه رم » 2048 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 80 گیگابایت SAS
پردازنده » 2هسته و 1980 مگاهرتز
پهنای باند » 1 گیگابیت
ترافیک » ۲ ترابایت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

  • ترکیه/استانبول کشور
سرور 3072 ترکیه

حافظه رم » 3072 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 100 گیگابایت SAS
پردازنده » 3هسته و 2200 مگاهرتز
پهنای باند » 1 گیگابیت
ترافیک » ۳ ترابایت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

  • ترکیه/استانبول کشور
سرور 4096 ترکیه

حافظه رم » 4096 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 130 گیگابایت
پردازنده » 4هسته و 2750 مگاهرتز
پهنای باند » 1 گیگابیت
ترافیک » ۴ ترابایت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

  • ترکیه/استلنبول کشور
سرور 8192 ترکیه

حافظه رم » 8192 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 260 گیگابایت
پردازنده » 8هسته و 3300 مگاهرتز
پهنای باند » 1 گیگابیت
ترافیک » ۶ ترابایت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

  • ترکیه/استانبول کشور