لایسنس اورجینال Site Owner

600,000 تومان
ماهانه + 232,000 هزینه تنظیم
 • محدودیت دامنه 5دامنه ( ساب دامین نامحدود )
1Worker Process
محدودیت رم 8 گیگ
Caching Included

لایسنس اورجینال Site Owner Plus

960,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه 5دامنه ( ساب دامین نامحدود )
 • محدودیت رم نامحدود
1Worker Process
Caching Included

لایسنس اورجینال Web Host Lite

1,559,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه نامحدود ( ساب دامین نامحدود )
1Worker Process
محدودیت رم 8 گیگ
Caching Included

لایسنس اورجیتال Web Host Essential

2,158,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه نامحدود ( ساب دامین نامحدود )
 • محدودیت رم نامحدود
1Worker Process
Caching Included

لایسنس سیستمی لایت اسپید 2 هسته - LSCache Standard

248,000 تومان
ماهانه + 917,500 هزینه تنظیم
این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس اورجینال Web Host Elite

5,515,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه نامحدود ( ساب دامین نامحدود )
 • محدودیت رم نامحدود
Configurable
Worker Processes
Caching Included

لایسنس سیستمی 2 هسته لایت اسپید(Web Host Professional)

شروع از
160,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم
لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 2 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
2 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس سیستمی 4 هسته لایت اسپید (Web Host Enterprise)

شروع از
374,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم
لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
این لایسنس وب سرور را تنها بر روی 4 هسته فعال می کند و هسته های دیگر به پروسس های دیگر مانند ( PHP, MySQL)اختصاص می یابند.
4 هسته cpu
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

لایسنس سیستمی لایت اسپید (Web Host Elite) Configurable Worker Processes

شروع از
449,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم
لایت اسپید ( LiteSpeed ) وب سروری است بر پایه عملکرد و سرعت بالا . بسیار شبیه آپاچی است و براحتی میتواند جایگزین آن شود.
محدودیت رم وجود ندارد.
پشتیبانی از بینهایت دامنه.
کانکشن همزمان نامحدود.
به همراه ماژول Cache رایگان.
به طور کلی برای سرورهای اختصاصی تا 16 هسته توصیه می شود.
کش لایت اسپید یک حافظه کش، پر سرعت با قابلیت بالای قابل تنظیم برای وب سرور لایت اسپید می باشد.

liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 2 CPU NET-سیستمی

شروع از
160,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم

لایسنس لایت اسپید رایگان (Free Starter)

0 تومان
این لایسنس دارای محدودیت در رم و دامنه می باشد.
2 گیگابایت رم
1 هسته CPU
1 عدد دامنه

liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 4 CPU NET-سیستمی

شروع از
374,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم

liteSpeed Web ADC (Load Balancer) - 8 CPU NET-سیستمی

شروع از
449,000 تومان
ماهانه + 592,500 هزینه تنظیم

لایسنس اورجینال Web Host Professional

2,758,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه نامحدود ( ساب دامین نامحدود )
 • محدودیت رم نامحدود
2Worker Process
Caching Included

لایسنس اورجینال Web Host Enterprise

3,897,000 تومان
ماهانه
 • محدودیت دامنه نامحدود ( ساب دامین نامحدود )
 • محدودیت رم نامحدود
4Worker Process
Caching Included