لایسنس CloudLinux

لایسنس اورجینال CloudLinux 0 موجود است

لایسنس ها تنها بر روی یک سیستم و برای دوره مشخص (یک ماهه) قابل استفاده می باشند.
تلاش برای نصب نسخه های نال شده، سابقه خرید لایسنس Cloud Linux از طریق ایران و شناسایی شدن IP جزو مواردی است که می تواند باعث بلاک شدن IP شما در سایت اصلی شود.
نصب و تنظیمات اولیه، شامل نصب افزونه ها و نرم افزارها، و کانفیگ امنیتی سرور نمی شود.

لایسنس سیستمی CloudLinux

لایسنس ها تنها بر روی یک سیستم و برای دوره مشخص (یک ماهه) قابل استفاده می باشند.
تلاش برای نصب نسخه های نال شده، سابقه خرید لایسنس Cloud Linux از طریق ایران و شناسایی شدن IP جزو مواردی است که می تواند باعث بلاک شدن IP شما در سایت اصلی شود.
نصب و تنظیمات اولیه، شامل نصب افزونه ها و نرم افزارها، و کانفیگ امنیتی سرور نمی شود.