سرور اختصاصی soyoustart

E3-SAT-1-16 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon E3 1225v2
فرکانس پردازنده » 3.2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 4Threads
رم اختصاصی » 16GB DDR3
هارد اصلی » SoftRaid 3x2TB SATA

E3-SAT-1-32 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon E3-1245v2 -
فرکانس پردازنده » 3.4GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » SoftRaid 3x2TB SATA

E5-SAT-1-64 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon E5-1630v3
فرکانس پردازنده » 3.7GH
هسته واقعی و هسته مجازی » 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR4
هارد اصلی » SoftRAID 4x 2To SATA

GAME-3 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel i7-6700K
فرکانس پردازنده » 4GHz /4.2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی » 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR4 2400 MHz
هارد اصلی » 1x480GB SSD

SYS-1-SSD-32 0 موجود است

مدل پردازنده »Intel Xeon D1520
فرکانس پردازنده » 2.2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی »32GB DDR3
هارد اصلی » SoftRaid 2x480GB SSD

SYS-2-SAT-64 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon D1540
فرکانس پردازنده » 2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی » 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR4
هارد اصلی » 4x2TB SATA SoftRAID

SYS-2-SSD-32 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon D1540
فرکانس پردازنده » 2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » SoftRaid 2x450GB NVME

GAME-1 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel i7-4790K
فرکانس پردازنده » 4GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 16GB DDR3
هارد اصلی » 120GB SSD
قابلیت فعال سازی بکاپ گیری تا 500 گیگابایت
AntiDDos Game

Kimsufi-KS-2 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel ATOM N2800 - 2c
فرکانس پردازنده » 4t - 1.86 GHz/1.86 GHz
رم اختصاصی » 4 GB DDR3
هارد اصلی » 1 x 2 TB HDD SATA none
Public Bandwidth » 100 Mbit/s

SYS-4-SSD-32 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon E3-1230v6
فرکانس پردازنده » 3.9GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 2× 450 Go SSD NVMe Soft RAID

GAME-2 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel i7-4790K
فرکانس پردازنده » 4GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 240GB SSD
AntiDDos Game

SYS-2-SSD-64 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon D1540
فرکانس پردازنده » 2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی » 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR4
هارد اصلی » SoftRAID 2 x 480GB SSD

E5-SSD-1-64 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon E5-1630v3
فرکانس پردازنده » 3.7GHz
هسته واقعی و هسته مجازی » 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR4
هارد اصلی » SoftRAID 2 x 480GB SSD

SYS-2-SAT-32 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon D1540
فرکانس پردازنده » 2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 8Cores - 16Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 4x2TB SATA SoftRAID

SYS-1-SAT-32 0 موجود است

مدل پردازنده » Intel Xeon D1520
فرکانس پردازنده » 2.2GHz
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 4x2TB SATA SoftRAID
در حال حاضر از لوکیشن فرانسه موجود نمی باشد.

SYS-SAT-1-16 0 موجود است