هاست دانلود 5 گیگ

شروع از
11,500 تومان
ماهانه
فضا » 5 گیگ
پهنای باند » 100 گیگ
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود

هاست دانلود 15 گیگ

شروع از
26,000 تومان
ماهانه
فضا » 15 گیگ
پهنای باند » 500 گیگ
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود

هاست دانلود 35 گیگ

شروع از
32,500 تومان
ماهانه
فضا » 35 گیگ
پهنای باند » 1 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود

هاست دانلود 80 گیگ

شروع از
52,000 تومان
ماهانه
فضا » 80 گیگ
پهنای باند » 1 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
تعداد دیتابیس » 3

هاست دانلود 100 گیگ

شروع از
91,000 تومان
ماهانه
فضا » 100 گیگ
پهنای باند » 2 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
تعداد دیتابیس » 4

هاست دانلود 160 گیگ

شروع از
130,000 تومان
ماهانه
فضا » 160 گیگ
پهنای باند » 3 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
تعداد دیتابیس » 5