لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

420,000 تومان
ماهانه + 300,000 هزینه تنظیم
لایسنس دایرکت ادمین برای سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

420,000 تومان
ماهانه + 300,000 هزینه تنظیم
لایسنس دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس سیستمی دایرکت ادمین

81,500 تومان
ماهانه
لایسنس سیستمی دایرکت ادمین

لایسنس لایف تایم دایرکت ادمین

20,979,000 تومان
لایسنس لایف تایم دایرکت ادمین